Jag skriver igen om det här med (in)fertilitetsfrågan för till exempel cancerpatienter. Det är otroligt hur det kan se ut i olika delar av landet och att det antingen inte finns några nationella riktlinjer eller att riktlinjernas hanterande är vedervärdigt.

Barn är för de allra flesta människor en viktig del av livet. Det minsta vi kan begära är att vi blir informerade om riskerna för infertilitet i samband med tunga cytostatikabehandlingar och att alla får chansen att välja om man vill frysa ägg eller spermier inför framtiden.

Jag är nyfiken på hur det ser ut i landet och hur många det är som blir förbisedda.

I det valfria fältet är jag tacksam om ni ville tala om vilket landsting/sjukhus era svar gäller och gärna vilken könstillhörighet ni har. Ex: ”Uppsala län/akademiska, kvinna”.

I formuläret nedan kommer inga namn att synas, det är helt anonymt. Vill man tillägga något, eller har förslag på förbättringar av formuläret, kan man kommentera inlägget.

Annonser