Jag opererades på öron näsa hals i onsdags. De gick in i mina bihålor för att se hur det såg ut där inne, för att kunna ta prover och ställa någon sorts diagnos. Det visade sig vara en gammal hederlig bihåleinflammation, så de spolades och nu väntar jag på att få ny antibiotikabehandling. Så mycket annat kunde de inte göra för mig, så länge jag fortfarande står på sandimmun sa de. Men jag var mycket välkommen tillbaka när sandimmunet blivit utskrivet. Den mycket sympatiske läkaren sa att hon så gärna hade velat hjälpa mig, men att hon inte vågade göra något i det här läget.

De bra nyheterna var att det inte fanns några spår av invasiv svampinfektion, vilket var viktigt att utesluta eftersom jag kan bli väldigt sjuk av det.

Ja just det, och så fick jag tillbaka preliminära provsvar från benmärgen som togs vid min tremånaderskontroll. Det såg jättebra ut!!

Annonser