Redan dagen efter att jag blev inlagd i maj, skickades jag ner till operation för att få en Central VenKateter insatt. Det var nödvändigt inför cellgiftsbehandlingen, eftersom de starka cellgifterna förstör de tunna ådrorna man har i armar och händer.

Det opereras alltså in en slang som går från bröstet, under huden och upp till, samt runt nyckelbenet. När slangen rundat nyckelbenet förs den in i en stor ven och kateterspetsen hamnar nära hjärtat. På utsidan finns då kvar en slang med olika många infarter, beroende på vilken typ av kateter man har.

En fördel med att ha cvk, är att man oftast slipper bli stucken. I ”skänklarna” kan man både få medicin, transfusioner och lämna prover enkelt genom att en kran öppnas. Jag säger oftast, för det krävs erfarenhet för att hantera den här typen av infarter, och på vårdcentral samt ofta på provtagningsavdelningar finns ingen personal som är behörig tyvärr. Då blir man stucken ändå.

Min variant har tre skänklar, eller kranar. De olika färgerna representerar olika storlek på slangen och de går alla tre i separata slangar inuti den större vita. Man säger att de har separata lumen. Minst en gång i veckan, måste slangarna spolas och plasten som skyddar insticksstället bytas. Man spolar med natriumklorid och för att undvika att slangarna täpps igen av koagulerat blod, fyller man dem till sist med heparin som är ett blodförtunnande medel.

Min typ av cvk kan sitta kvar i min kropp länge, åtminstone ett år, men jag hoppas att min inte skall behövas så mycket längre så jag får ta bort den innan jul!

Frågor på detta?

Annonser